HEERLIJK GEZOND

                                                                Praktijk voor natuurlijk genezen Contact:

Mocht je vragen hebben of een afspraak willen, dan kun je via onderstaand formulier 

contact met me opnemen.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Bedankt dat je contact hebt opgenomen met Vistaprint. We zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Privacy verklaring.


Persoonsgegevens die verwerkt worden.

Christina Antonides verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt :

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Christina Antonides verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraagt ze om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraagt ze om toestemming van hun ouders of voogd.


Waarom uw gegevens nodig zijn.

Christina Antonides verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten.
 • U een zo goed mogelijk advies en behandeling te kunnen geven.
 • Het afhandelen van uw betaling.

Hoe lang uw gegevens bewaard worden.

Christina Antonides zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is. Zij hanteert de wettelijk verplichte bewaartermijn.

Delen met anderen.

Christina Antonides deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van haar gegevens verwerken, sluit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Christina Antonides blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Christina Antonides zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging.

Christina Antonides neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Contactgegevens:

Christina Antonides

Centrumlaan 3

6869 VE Heveadorp

Tel: 026-3392353

Email: [email protected]

Inschrijving Kamer van Koophandel: 09182269


Contactgegevens:

Christina Antonides

Centrumlaan 3

6869 VE Heveadorp

Tel: 026-3392353


Brouwersgracht 270A

1013 HG Amsterdam

Tel: 06-45818094

E-mail: [email protected]