HEERLIJK GEZOND

                                                                Praktijk voor natuurlijk genezen 


Tarieven

Voor de consulten en behandelingen gelden de volgende tarieven:

Het eerste uitgebreide consult   100,- (ong. 1 1/2 uur)

Vervolgconsult/ behandeling       75,- (ong. 1 uur )

Lang vervolgconsult                   100,- (ong. 1 1/2 uur)

Kort consult                                  35,- (ong. 30 min.)

Oorkaarsbehandeling                  75,- ( ong. 1 uur )

Consult aan huis binnen de         95,-

gemeente Renkum.

Telefonisch consult

afhankelijk van de tijd vanaf        25,- 


Bach tinctuur speciaal voor u

                         samengesteld      22,50

Tinctuur samengesteld met 

edelsteentinctuur + bloemen        25,00


Klankschaalbehandeling/massage 75,-

Korte klankschaalbehandeling        35,00


Klankschalen meditatie in de Bakermat    15,-


Het is mogelijk om online een advies en tinctuur aan te vragen, net als een persoonlijk samengestelde kruidenthee.

U kunt dit aanvragen via het contactformulier.

Tevens is het mogelijk om online begeleid te worden. Informatie hierover kunt u ook krijgen d.m.v. het contactformulier in te vullen en naar mij toe te sturen.

Bij verhindering voor een afspraak dient deze uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden, anders wordt ze in rekening gebracht. 


Vergoedingen.

Hieronder het overzicht zoals dat nu bekend is voor 2023 van de zorgverzekeraars die de behandelingen vergoeden. Het is zeer aan te raden om eerst bij de zorgverzekeraar te informeren of met uw aanvullende zorgverzekering de behandelingen vergoed worden. Want de vergoedingen zijn afhankelijk van de afgesloten aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars:


Nationale Nederlanden

Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen


CZ

Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen en orthomoleculaire behandelingen.

Valt onder de CZ groep


CZdirect.nl

Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen en orthomoleculaire behandelingen.

Valt onder de CZ groep


Ohra

Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen en orthomoleculaire behandelingen.

Valt onder de CZ groep


Menzis

Vergoeding Alternatieve geneeswijzen


Anderzorg

Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Valt onder Menzis


PMA

Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Zal per 1 januari 2023 geheel overgaan naar Menzis


Univé

Vergoeding Alternatieve geneeswijzen


ONVZ

Vergoeding Alternatieve geneeswijzen


PZP

Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen


VvAA

Vergoeding Alternatieve geneeswijzen


PNOzorg

Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

PNOzorg gaat per 1 januari 2023 verder onder de naam ONVZ


Lancyr

Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Valt onder Nationale Nederlanden


Zorg en Zekerheid

Vergoeding Alternatieve geneeswijzenLid van de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers - NØAG-AMERSFOORT ( www.noag.org

praktijklicentienummer: 6869-Aa-13025

CAM-Comepentieregister : laag 4

AGB zorgverlenerscode 9057432

AGB praktijkcode 90048954

Ingeschreven bij de Stichting ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde.

Registratie nummer NIBIG 529442

KvK nr. 09182269

Btw nr. NL 001296415B80

NOAG - Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers

Omschrijving:

De NOAG is een stichting voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. De NOAG-therapeuten hebben het gezamenlijke doel een stand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen te vormen en zich te verbinden door middel van registratie in het NOAG-register. Dit om waarborgen te scheppen om de praktijktoepassing van de ingeschrevenen in het NOAG-register op deskundige en maatschappelijk-verantwoorde wijze mogelijk te maken. De NOAG maakt zich daarbij sterk voor het bestrijden van maatschappelijk-onverantwoorde praktijken op haar gebied. Een belangrijk doel dat de NOAG zich stelt is het geven van voorlichting over de natuurgeneeswijzen en over haar geregistreerde natuurgeneeskundigen in het NOAG-register, alsmede het bevorderen van een beter inzicht in de betekenis van natuurlijke geneesmethoden voor de volksgezondheid.

De NOAG heeft als belangrijkste doelstellingen:

 bevorderen, ontwikkelen en toepassen van natuurgeneeswijzen;

 voorlichting verstrekken over de natuurgeneeswijzen;

 bevorderen van een wettelijke erkenning voor diverse natuurgeneeskundige beroepstherapeuten;

 samenbrengen van verschillende disciplines van therapeuten in de NOAG;

 registreren van natuurgeneeskundige beroepstherapeuten in het NOAG-register;

 samenbrengen en naar buiten treden als gekwalificeerde NOAG-therapeuten;

 belangenbehartiging van de aangesloten NOAG-therapeuten;

 meewerken aan, en verspreiden van, wetenschappelijk onderzoek i.v.m. de natuurgeneeswijzen;

 periodiek (laten) verzorgen van verplichte aanvullende (medische) nascholing;

 periodiek organiseren van NOAG-bijeenkomsten met een voorlichtende taak;

 streven naar contacten met zorgverzekeraars en ziekenfondsen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding aan de geregistreerde NOAG-therapeuten;

 bevorderen van contacten en samenwerking met reguliere genezers;

 onderhouden van contacten met andere stichtingen, verenigingen en

allianties, alsmede met lagere en hogere overheden ten behoeve van de

NOAG-therapeuten.